FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council®) is een internationale organisatie die sinds 1993

werkt aan/zich inzet voor een gebalanceerde ontwikkeling van bebossing .

FSC® is een weldenkend bossenmanagement organisatie welke ecologische,

sociale en economische kwesties respecteerd.

Deze normen garanderen dat we bossen intact houden, zodat ook haar

inwoners een plek hebben om te leven.

Only Image